Vertrouwenspersoon

Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of gevoelens dieper. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met familie, vrienden, teamgenoten, trainers of bestuursleden, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.
Wanneer kan de vertrouwenspersoon je helpen?
Het vertrouwen in elkaar is er niet of er is angst om over het probleem te praten. Problemen kunnen over jezelf gaan maar het kan ook zijn dat jij je zorgen maakt over iemand anders. De vertrouwenspersoon kan je dan misschien helpen. Deze wil altijd naar je luisteren en samen met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen. De vertrouwenspersoon zal nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. Bij KV Diderna/Visser Sloopwerken moet jij je veilig kunnen voelen!
Het is wel eens moeilijk om te bepalen wat nou wel en wat niet normaal is. Wat zeker niet normaal is zijn bijvoorbeeld de volgende zaken:
– Discriminatie
– Pesten
– Agressie en geweld
– Machtsmisbruik
– Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
– Diefstal
– Drugsgebruik op het korfbalterrein
– Wetsovertredingen
Maar, ook wanneer jouw probleem een andere is dan in bovenstaand rijtje staat vermeld, is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te benaderen. Geen enkel probleem is het niet waard om niet opgelost te worden: de vertrouwenspersoon wil graag proberen hieraan een bijdrage te leveren.
Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?
– Fungeert als aanspreekpunt voor leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met ongewenst gedrag binnen de vereniging worden geconfronteerd;
– Bijstaan van de persoon/personen in kwestie door goed te luisteren, te informeren en te adviseren;
– Eventueel verwijzen/begeleiden van de persoon/personen in kwestie naar gespecialiseerde hulpinstanties of de vertrouwenspersoon van het KNKV of  NOC/NSF
– Bemiddelen op verzoek van de persoon/personen in kwestie;
– Adviseren van het bestuur (gevraagd en ongevraagd), gericht op het voorkomen van ongewenst handelen en het mogelijk ontstaan van ongewenste situaties.
Vertrouwelijkheid en verslaglegging
Alle zaken die bij de vertrouwenspersoon worden aangekaart worden in principe vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder het bestuur) ingelicht over zaken, wanneer de betrokkene(n) hiervoor duidelijk toestemming geven. De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van KV Diderna/Visser Sloopwerken. De vertrouwenspersoon brengt in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering een geanonimiseerd verslag uit aan het bestuur.
Hoe kom je in contact met de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon binnen KV Diderna/Visser Sloopwerken is Inge van der Teems. Via onderstaande gegevens kun je contact met haar opnemen.
Inge van der Teems
0313-416304 / 06-10969495
teems@upcmail.nl