«

»

In memoriam; John Wittebol

Ons bereikte het droevige bericht dat afgelopen zondag op 80 jarige leeftijd John Wittebol is overleden. John was in de jaren zestig één van de grondleggers van korfbal en onze vereniging in Dieren en dankzij hem zijn wij de vereniging die we nu zijn. Wij zijn hem hiervoor nog steeds dankbaar.
Wij wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte en kracht toe de komende periode.
Bestuur en leden korfbalvereniging Diderna/Visser Sloopwerken