Lid worden?

Wilt u zich aanmelden bij KV Diderna/Visser Sloopwerken als spelend lid, niet-spelend lid, donateur of als kangoeroe? Dan kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeldformulier. U ontvangt hierna een reactie van ons!

Lidmaatschap aanmeldformulier

Voornaam (*)

Achternaam(*)

Adres(*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

E-mail adres (*)

Geboortedatum (*)

Geslacht(*)
ManVrouw

Soort lidmaatschap (*)

  • Deze aanmelding geldt voor het huidige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Gekoppeld aan deze aanmelding dragen wij zorg voor aanmelding van het lidmaatschap bij- en contributieafdracht aan het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond.
  • Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt berekend vanaf de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld. De contributie dient automatisch maandelijks overgemaakt te worden op NL84INGB0002304198, t.n.v. KV DVS te Dieren.
  • Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per 30 juni, rekening houdende met een opzegtermijn van 30 dagen. Opzeggingen moeten daarom vóór 31 mei schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat. Bij een opzegging gedurende het lidmaatschapsjaar lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiebetalingen.
  • Op 1 juli van elk jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend automatisch verlengd voor een volledig verenigingsjaar.
  • Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier ga je akkoord met onze privacy voorwaarden. Deze zijn te vinden op: http://www.diderna.nl/privacy-policy

Hierbij verklaart ondergetekende (bij personen jonger dan 16 jaar dient een ouder of verzorger te ondertekenen) akkoord te gaan met de bovenstaande bepalingen en gaat akkoord met publicatie van naam en/of beeldmateriaal op de website en/of Facebook pagina van de vereniging.

Plaats:                                           

Datum:                           

Naam:

Met het versturen van deze aanmelding ga ik akkoord met bovenstaande