Lid worden?

Onze vereniging kent 3 soorten lidmaatschappen: spelende leden, niet-spelende leden en donateurs. Spelende leden komen uit in competitieverband, niet-spelende leden kunnen trainen maar mogen niet deelnemen aan competitieteams.
Contributie
Hieronder vind u de contributieprijzen van KV Diderna/Visser Sloopwerken per 1-7-2017:
Soort lid

Per maand (Euro)

Kangoeroe (3 tot 6 jaar)

€ 3,-

Welpen (< 6 jaar, spelend)

€ 7,-

Pupillen (6 t/m 11 j)

€ 11,25

Aspiranten (12 t/m 15 j)

€ 12,-

Junioren (16 t/m 18 j)

€ 14,25,-

Senioren ( >19 j)

€ 17,50,-

Niet spelende leden/ Recreanten

€5,-

Donateur

vanaf € 2,-

Gezin

€ 48,-

 
Wilt u zich aanmelden bij KV Diderna/Visser Sloopwerken als spelend lid, niet-spelend lid, donateur of als kangoeroe? Dan kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeld formulier. U ontvangt hierna een reactie van ons!
Voornaam (*)

Achternaam(*)

Geboortedatum(*)

Geslacht (*)
ManVrouw

Adres + huisnummer (*)

Plaats (*)

Postcode(*)

Telefoonnummer (*)

Soort lidmaatschap (*)

Email(*)

Wat betreft deze aanmelding als (niet-)spelend lid gelden de volgende bepalingen:

  • Deze aanmelding geldt voor het huidige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • De contributie dient automatisch maandelijks overgemaakt te worden op NL84INGB0002304198, t.n.v. KV DVS te Dieren.
  • Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 mei van het lopende jaar schriftelijk aan het secretariaat te gebeuren.
  • Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch met 1 jaar verlengd. Bij niet tijdig afmelden is men verplicht tot betaling van de maandelijkse contributie gedurende het nieuwe jaar.