Jantje Beton

Sinds een aantal jaar neemt KV Diderna/Visser Sloopwerken actief deel aan de collecte voor Jantje Beton. Binnen de vereniging zet iedereen zich voor deze collecte, naast onze teams zijn er een aantal ouders en andere vrijwilligers die zich inzetten voor dit goede doel.
Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, kan buitenspelen niet genoeg gestimuleerd worden. Want de kracht van buitenspelen op de sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen en hun leervermogen is ongekend. Er is een schat aan gegevens die aantonen dat buitenspelen een must is voor elk kind. Daarom wil Jantje Beton voorkomen dat vrij buitenspelen en bewegen uit het leven van kinderen verdwijnt. Eén op de vijf kinderen in Nederland speelt minder vaak vrij buiten dan ze zouden willen en tweeëntwintig procent speelt niet of slechts eenmaal per week vrij buiten. Dat is alarmerend. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend als het moet zijn.
Daarom ondersteunen we kinderen hun buurt leuker te maken. Zij hebben volgens het verdrag van de Kinderrechten het recht om buiten te spelen en invloed op hun eigen speelomgeving uit te kunnen oefenen. Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.
Collecteren voor Jantje Beton levert gedeeld geluk op: de ene helft van de collecteopbrengst besteedt KV Diderna/Visser Sloopwerken zelf aan de organisatie van het jaarlijkse jeugdkamp. De andere helft besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in het land voor kinderen die het hard nodig hebben. Samen met deze kinderen maakt Jantje beton een vuist!
Van maandag 4 maart t/m zaterdag 9 maart is de Jantje Beton Collecte. Dan gaan landelijk ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat meer kinderen kunnen spelen. Bovendien gaat 50% van de opbrengsten naar de clubs waar de collectanten zich voor inzetten.
Mocht u onze collectant gemist hebben, on-line doneren kan ook via deze link: https://jantjebeton.digicollect.nl/korfbalvereniging-diderna-visser-sloopwerken.

Jantje beton