Bestuur

Voorzitter:

Jeffrey Miechels

06-30403280

Secretaris:

Sheila Klauwers

0313-414406
06-19831383

Penningmeester:

Erik Broshuis

06-13363043

Accommodatiezaken & materiaal:

Jarno Hoogendoorn

06-28679325

Technische zaken (en a.i. jeugdzaken):

Jeannette Vels

06-10643522